Welcome

De kracht van CPC is de jarenlange ervaring in het ontwikkelen van samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Nieuwe sociale partnerschappen in de buurt, oftewel 'community partnerships'. In opdracht van de afzonderlijke partijen en/of van samenwerkingsverbanden ontwikkelen en organiseren wij projecten, netwerken en methoden op basis van maatschappelijk betrokken ondernemen en sociaal ondernemerschap.  Sinds 2016 is CPC ook actief in het ontwikkelen van publiek-private samenwerking in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken in Azië en Afrika. CPC richt zich daarbij op capaciteitsopbouw en institutionele ontwikkeling  bij thema's zoals:

  • Regionale en agrarische waardeketenontwikkeling 
  • Beroepsonderwijs, kennisbeheer en training ter bevordering van jongeren werkgelegenheid en inclusieve groene ontwikkeling
  • Organisatie vraagstukken  rond het beheer van gemeenschappelijke hulpbronnen zoals natuur, bos en weidegronden.
Met haar achtergrond in actieonderzoek biedt CPC adviesdiensten aan voor sociaal economische impact studies; beleids- en programmaplanning, procesfacilitering, training en kennisbeheer. CPC ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van programma's, leernetwerken en nieuwe partnerschappen voor:
  • Geïntegreerde en inclusieve oplossingen voor complexe uitdagingen in regionale en sectorontwikkeling
  • Integratie van milieu, diversiteit en duurzaamheids doelen door bedrijven.
  • Sociaal ondernemerschap van non-profit organisaties, zodat sterke, duurzame sociale projecten tot stand komen met minder afhankelijkheid van de overheid en meer samenwerking met burgers en bedrijven
  • Het vormgeven en opschalen van nieuwe vormen van participatie en inclusie van sociale innovatie en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.