welcome

De kracht van CPC is de jarenlange ervaring in de samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Nieuwe sociale partnerschappen in de buurt, oftewel 'community partnerships'. In opdracht van de afzonderlijke partijen en/of van samenwerkingsverbanden ontwikkelen en organiseren wij projecten, netwerken en methoden op basis van maatschappelijk betrokken ondernemen en sociaal ondernemerschap.