Welkom

Maatschappelijke uitdagingen worden steeds complexer. We realiseren ons steeds meer dat het aanpakken van kwesties als armoedebestrijding, beheer van natuurlijke hulpbronnen en ontwikkeling van jongeren om hun kansen op werk te vergroten, een gezamenlijke inspanning vereist. Gezamenlijke inspanningen van zowel publieke als private partners. Partners met heel verschillende belangen, en vaak met verschillende perspectieven en gewoonten die elkaar niet kennen ... Uitdagende partnerschappen om complexe problemen aan te pakken?

Bij CPC kunnen we u ondersteunen om dergelijke partnerschappen effectief te maken in alle stadia van hun ontwikkeling. CPC biedt ondersteuning voor betere samenwerking tussen partners bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit kan variëren van armoedebestrijding in agrarische samenlevingen in Afrika en Azië tot ontwikkelingsprogramma's voor sociale ondernemingen in Nederland.

Samenwerking tussen partnerorganisaties is als teamwerk op grotere schaal. Het kost wat moeite om het te laten werken, maar heeft een toegevoegde waarde voor elk van de partners en creëert een synergie die de som van individuele voordelen overtreft. Het oude Afrikaanse spreekwoord is hier ook van toepassing: "Als je snel wilt gaan, ga dan alleen ... Als je ver wilt gaan, ga dan samen".

CPC helpt u bij het identificeren en ontwikkelen van partnerschappen. Vooral als partnerorganisaties een heel andere achtergrond of werkcultuur hebben, kunnen dergelijke partnerschappen uitdagende avonturen zijn. Onze expertise, procesfacilitering en specialistische tools bieden waardevolle ondersteuning om de samenwerking in elke fase van het proces succesvol en productief te maken.