SDG doelen, iets voor jouw bedrijf?

Innovatieve en duurzame ondernemingen kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De Nederlandse overheid biedt ondersteuning via MVO-vouchers. Lees verder »

Training project management

Staff in de nieuwe planning eenheden van de diverse ministeries in Paramaribo worden momenteel getraind in results based management methoden. CPC werkt hierbij samen met Wolverhampton University en de Caribean Development Bank. Lees verder »

Writeshop voor onderwijs strategie

Een Writeshop, oftewel een workshop om te schrijven. In dit geval het schrijven van het strategiedocument voor het beroepsonderwijs in Afghanistan. CPC faciliteerde een tweeweekse writeshopl in Kaboel om de 5 personeelsleden van de planningafdeling van de TVET-autoriteit bij te staan ​​bij het opstellen van een conceptstrategiedocument voor de sector. Lees verder »

Moedige Dialoog

Per januari 2019 faciliteert CPC, samen met Prima Donna, de back office van Moedige Dialoog. De landelijke beweging van publiek-private netwerken voor financiele redzaamheid. Lees verder »

Participatieconferentie

130 medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe nemen op 17 januari deel aan een participatie conferentie, waarbij CPC Primaforum inzet. In 14 kleine tafelgroepen worden in snel tempo diverse thema's besproken. Plenair worden de resultaten doorgenomen en de rijkdom zichtbaar Lees verder »

Inspiratiefestival

16 okt. Deventer. Het Inspiratiefestival Financiële Redzaamheid die wij voor de Sallandse Dialoog organiseren gaat van start met meer dan 110 deelnemers in de mooie ruimten van De Gasfabriek. Rode draad zijn de ervaringen en resultaten die de partners van de Sallandse Dialoog in de afgelopen 3,5 jaar hebben opgedaan. Lees verder »