Methoden

 Sinds de jaren negentig faciliteert CPC samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Nieuwe sociale partnerschappen in de buurt, oftewel 'community partnerships'. In opdracht van de afzonderlijke partijen en/of van samenwerkingsverbanden ontwikkelen en organiseren wij projecten, netwerken en methoden op basis van maatschappelijk betrokken ondernemen en sociaal ondernemerschap.  Daarbij stimuleren wij actief omgevingsbeleid van bedrijven, ontwikkelen we sociaal ondernemerschap van non profit organisaties, en adviseren wij een faciliterende overheid.

Procesbegeleiding, onderzoek en advies voor innovatietrajecten voor lokale sociale vraagstukken vormen de kern van de CPC. CPC ontwikkeld innovatieve methoden voor partnerschap ontwikkeling en netwerk leren. Innovatieve methoden die hun kracht bewezen hebben, werken we verder uit naar eigen methoden en technieken. Daarbij werken we veelal samen met andere specialisten.

Hiernaast zie je een aantal voorbeelden van dergelijke innovatieve methoden die we gebruiken en verder ontwikkelen.