Bureau CPC

CPC is begin 90-er jaren door Henk Kinds opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de civil society waarbij samenwerking met bedrijven en overheid steeds een belangrijke rol speelde. CPC was pionier in het betrekken van bedrijven bij maatschappelijke vragen en in het actief betrekken van burgers bij publieke vraagstukken.

De laatste paar jaar heeft dit zich vooral geconcentreerd op publiek private samenwerking rond de preventie van problematische schulden en financiele redzaamheid. In de regio Salland ontwikkelede CPC met ondertussen meer dan 35 partner organisaties de Sallandse Dialoog. Ondertussen heeft het model zich landelijk ontwikkeled onder de naam Moedige Dialoog. Wouter Hijweege, met zijn ervaring in kennismanagement en netwerkleren kwam eind mei CPC versterken. Per 2019 heeft Wouter Hijweege de leiding van CPC en werkt Henk Kinds als adviseur in deeltijd.

De visie van CPC draagt de ontwikkeling en uitvoering van projecten, netwerken en methoden voor:

  • Actief omgevingsbeleid van bedrijven, zodat zij met hun diensten en hun medewerkers lokaal sterk van betekenis kunnen zijn
  • Sociaal ondernemerschap van non profit organisaties, meer samenwerking met burgers en bedrijven om gezamelijk sterke maatschappelijke projecten tot stand te brengen
  • Faciliterende overheid, die mee investeert in de lokale partnerschappen en maatschappelijke organisaties en bedrijven uitdaagt samen met oplossingen te komen voor lokale sociale vraagstukken.
  • Kennismanagement, actieleren en sociaal/economoische studies