Diensten

CPC is gespecialiseerd in proces facilitatie. We gebruiken innovatieve methoden om organisaties maatschappelijke betekenis te versterken door samenwerking en kennisdeling. CPC biedt zelfstandig en via haar partners deze diensten aan Nederland en internationaal.

Voor het faciliteren van partnerschap- en groepsprocessen werken wij met innovatieve groepsdiscussie software  van Primoforum.

Voor de cocreatie en communicatie binnen de samenwerking werkt CPC met het social enterprise platform 'Harmonics' . CPC gebruikt Harmonics bijvoorbeeld ter ontwikkeling van regionale samenwerking voor financiele redzaamheid en draagt dan de naam 'DialoogNet'. 

 Onze diensten bestaan uit:

  • trainingen voor de ontwikkeling van partnerschappen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden
  • proces facilitatie van partnerschappen, met methoden zoals de 'Community Impact Dialoog'
  • advisering en interim-management t.a.v. sociaal en maatschappelijk betrokken ondernemen
  • actie gericht onderzoek en analyse, zoals via de scan voor 'Medewerkersbetrokkenheid'
  • presentaties, lezingen en publicaties

De CPC diensten zijn zowel gericht op de afzonderlijke partners binnen het bedrijfsleven, maatschappelijk veld en overheid, als op partnerschappen, zoals lokale netwerken 'maatschappelijk betrokken ondernemen' en de daarvoor werkzame intermediairen / sociale makelaars.