Maatschappelijke organisaties

CPC steunt maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen van hun ondernemerschap, hun partnerschappen, vrijwilligersmanagement en internationale oriëntering. Sociaal ondernemen vanuit de non-profitsector betekent in onze visie dat organisaties:

  • onafhankelijk durven zijn, een eigen verhaal hebben, zelf investeren en maatschappelijk producent zijn. Daarmee kunnen meervoudige partnerschappen aangegaan worden met stakeholders uit overheden, bedrijven en fondsen;
  • onafhankelijk kwaliteit van diensten verlenen, waarbij de doelgroep bij ontwikkeling en sturing invloed heeft en waarbij de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers aan een open relatie met de samenleving bijdraagt;
  • onafhankelijk zich oriënteren op internationale ontwikkelingen en door de wisselwerking tussen lokaal – mondiaal in staat zijn te anticiperen op veranderingen in de maatschappij.

CPC biedt hiertoe een reeks van Diensten