Duisburgs netwerk

de vorming van een duurzaam netwerk. Binnenkort wordt dit vervolgd met bijeenkomsten, waarbij we visualisering inzetten en de grens overgaan met een bezoek aan Nederlandse netwerken