CPC ontwikkelt en ondersteunt in opdracht van de coöperatie Sallandse Dialoog het publiekprivate samenwerkingsverband de 'Sallandse Dialoog Financiële Redzaamheid'; Ziehier de Sallandse Dialoog in 2 minuten. Of bezoek de website www.sallandsedialoog.nl

CPC heeft hierbij de Community Impact Dialoog aanpak gebruikt om tot een intensieve en duurzame samenwerking te komen van bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties om meer financiële redzaamheid van inwoners in de regio Salland te realiseren en de toename van schuldenproblemen te stoppen.

Gestart in januari 2015 nemen anno 2016 zo'n 25 partners deel en gezamenlijk is de 'coöperatie Sallandse Dialoog' gevormd.