COACH2B

CPC is gespecialiseerd in maatschappelijke coaching door medewerkers van bedrijven. Hieronder wordt verstaan de 1:1 ondersteuning die medewerkers op grond van hun eigen maatschappelijke betrokkenheid geven aan doelgroepen in de samenleving (jongeren, vluchtelingen etc). Henk Kinds beschrijft deze projecten in het prachtig vormgegeven boek 'COACH2B, verrassende verbindingen', te bestellen bij CPC. Aan Coach2B werken verder mee Tamara Ranty, professional coach en Menno Vos, als onderzoeker gespecialiseerd in coaching en mentoring.  

In Deventer wordt op 19 april 2016 een inspiratiesessie gehouden als kick off voor Coach2B Deventer. Daarmee start de pilot waarmee medewerkers van bedrijven gestimuleerd worden als vrijwillige coach, mentor of maatje bij te dragen aan een van de projecten van het Platform Deventer Maatjes. Coach2B biedt daarbij aan de medewerkers - vrijwilligers door middel van intervisie de 'vertaling' van deze maatschappelijke ervaring naar persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling.

Rabobank Salland ondersteunt Coach2B onder meer door vanuit haar Coöperatiefonds bij te dragen aan de Community Map van Coach2B. Deze map toont op een lokale kaart hoe de projecten, de bedrijven en de medewerkers met elkaar verbonden zijn. CPC heeft deze Community Map ontwikkeld in samenwerking met Brunel. Het is een proefmodel die binnenkort voor andere plaatsen beschikbaar komt. Coach2B wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Deventer.

Waarom Coach2B?

Deze activiteiten leveren 3-voudige winst op voor resp. de doelgroepen en hun projecten, de betrokken bedrijven en de coachende medewerkers:

  • 1:1 ondersteuning en contact is effectief voor de coachee, mentee of maatje. Door meer mensen op deze wijze begeleiding en ondersteuning te bieden kunnen mensen uit diverse groepen zich verder ontwikkelen;
  • Het biedt de onderneming een goede manier om haar maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) vorm te geven en tevens bij te dragen aan de ontwikkeling van medewerkers (hrm);
  • Door maatschappelijke coaching kunnen medewerkers een effectieve manier vinden zichzelf te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers die maatschappelijke doelgroepen coachen vinden dat het verdieping in hun werk geeft; Zie hieronder:

Vrijwillige coaches uit het bedrijfsleven kunnen bij dragen aan

Talentontwikkeling

Vergroten van het zelfvertrouwen

Oriëntatie binnen het bedrijfsleven

Opdoen van ondernemers- en werknemersvaardigheden

Vergroten van het professioneel netwerk, het sociaal kapitaal.